collages

De aanstoot voor het maken van deze werken is de ervaring van de continue veranderende identiteit van de mens als individu. Om hieraan gehoor te geven is het maken van schilderijen ontoereikend.  De methode van het schilderen suggereert een persoonlijke zienswijze die kan worden vertaald in een vrije omgang met het materiaal. Een schilderij is gebonden aan het individu en zo per definitie biografisch. Ik bemerk dat het mij onmogelijk is ‘persoonlijk’ te zijn, en ervaar dat ik niets van mijzelf ben dan een samenstelling van omstandigheden, een leegte die wordt vormgegeven door het mij omgevende. Dit is de ervaring van de volledige differentiatie en versnippering van mens en wereld. Ondanks de schijnbare eenheid is er geen intrinsieke binding waarneembaar tussen de fenomenen onderling of tussen mij en de fenomenen. Het is mij niet gegeven terug te verlangen naar de geborgenheid van de mens als het animal rationale. Tegelijkertijd is de gevoelde leegte onbestaanbaar, verstikkend, vernietigend. ‘Wat’ hier vernietigd wordt is niet meer te zeggen. Wat rest is de voortdurende veranderlijkheid in de elkaar opvolgende mutaties. De biologische mutatie is het genetisch knip en plakwerk van de natuur. De dynamiek van die mutatie inspireert tot de de-collage van een beeldend houvast in deze serie. Het verzamelen, verplaatsen, plakken en knippen van de mij omgevende wereld schept een beeld dat een veranderde identiteit opwerpt. Deze identiteit maakt de leegte begaanbaar en bestaanbaar. Het beeldend houvast bestaat niet in de identificatie met de natuurlijke de-collage. In deze trend die onze wereld omgeeft, wordt de verstikkende leegte niet meer ervaren. Het beeldend houvast in deze serie is er pas dankzij de dynamiek tussen de werken en beelden, tussen mens en natuur.

techniek

Het materiaal van deze collages is afkomstig van reclame-materiaal, tijdschriften of eigen foto’s. De ontwerpen worden gescand en daarna opnieuw afgedrukt en voorzien van een kunststof afdekking. Op deze manier smelt het beeld weer samen tot een nieuw homogeen beeld.

onderwerpen en titels

De onderwerpen die met deze collages aan de orde komen zijn zo uiteenlopend en veelomvattend dat ze hier niet afzonderlijk behandeld worden. Toelichting bij de werken zijn te lezen bij de rubriek tekst.