mobielen

Met het maken van deze mobielen komen een aantal zaken aan de orde. Allereerst het evenwicht waardoor deze objecten nooit enkelvoudig zijn maar een veelheid aan perspectieven oproepen. Dan het noodzakelijke evenwicht dat zijn eigen wetmatigheid aan de vorm van het totaal oplegt en waarmee te zelfder tijd het intuïtieve karakter vorm krijgt.

Om het licht, samen met de beweging, zijn eigen weg te laten gaan is als basis alleen zwart en wit aangebracht. Om kleur als zelfstandigheid aan te merken is aan één onderdeel één enkele kleur toegevoegd.