objecten

Deze serie objecten en reliëfs zijn ontwerpen waarbij alle samenstellende delen mathematisch en monochroom zijn. Vorm, oppervlak en kleur zijn zo veel mogelijk teruggebracht tot het eenduidig elementaire.

De monochrome artificiële kleuren zijn altijd verwijzend naar, en nooit de kleur zoals wij die in natuur zouden aantreffen. De hoogglans afwerking raakt niet alleen aan het vanzelfsprekend esthetische, maar weerspiegelt tevens de omgeving waarin het object is geplaatst.

De met deze onderdelen gemaakte composities staan in scherp contrast met het organische van de natuur. De ontoegankelijkheid van de natuur articuleren door deze technisch te ordenen. Niet een object of de natuur zelf is drager van eigenschappen maar de wijze waarop deze aan ons verschijnt kan ons iets te zeggen hebben over hoe wij onszelf identificeren, en ons oriënteren in de wereld. Het werk noem ik dan ook eerder omschrijvend dan een getuigenis van het schone.